شمس گستر کوار

محصولات | Products

درباره ما | About Us

شكي نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژي در دهه آغازين هزاره سوم مجالي براي تامل و پافشاري درحفظ و بكارگيري روش هاي منسوخ و سنتي بخصوص دربخش كشاورزي نبوده و وظيفه ملي هر ايراني است كه با به كارگيري قوه ابتكار و خلاقيت ذاتي خود با هدف خودكفايي و هم سويي بادانش و تكنولوژي روز تلاش نمايند.

اهداف سامانه فروش ماشین آلات کشاورزی:

  1.  ارتباط مستقیم کشاورزان با شرکت های بزرگ تولید کننده و مورد تایید مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
  2.  خرید مستقیم از شرکت تولید کننده و حذف واسطه
  3. دارا بودن تخفیف 1 تا 6 درصدی برای تمامی محصولات موجود در سامانه فروش ماشین آلات کشاورزی
  4. و ...   .

اخبار و مقالات

Submit Express